Psychomotorický vývoj dieťatka

Čo má zvládnuť 3.mesačné dieťatko?

Prvé tri mesiace sú pre dieťatko veľmi dôležité a zásadné. Prispôsobuje sa novému prostrediu a začína si objavovať svoje telo. Tým, aké mu poskytneme prostredie vieme ovplyvniť to, ako sa mu podarí zastabilizovať v polohe na chrbte. To sa odrazí na tom, ako zvláda polohu na brušku - či je dieťatko na brušku stabilné, či sa mu vôbec páči v tejto polohe.

Je Vaše dieťatko stabilné v polohe na chrbátiku?

Počas dňa sa hráme s dieťatkom stále v perinke, ideálne až do konca 3. mesiaca. Dokým sa dieťatku podarí zastabilizovať a uvoľniť na chrbátiku. Musíme ho však v tom podporovať. Perinka spôsobí aj to, že dieťatko ľahšie dýcha a zlepší sa fungovanie tráviaceho systému. Taktiež dieťatko spinká lepšie a dlhšie. Počas dňa pokladám dieťatko na krátku chvíľu na pevnú podložku, kde vidím, či je dieťatko stabilné v polohe na chrbte. Či sa dokáže celým telom udržať pevne na chrbte a dokáže zdvihnúť nohy a ruky nad podložku.

Čo má zvládnuť 9.mesačné dieťatko?

V tomto období dieťatko najlepšie podporíte, keď mu pripravíte rôzne prekážky na preliezanie, prekážkovú dráhu z vankúšov, perín, schodíka, tunela atď. Taktiež ho učte nielen loziť napríklad na gauč, ale aj zliezať zadkom a s nohami dole z gauča. Keď dokáže symetricky loziť, skúste ho učiť aj cúvať v lození.

Čo má zvládnuť 6.mesačné dieťatko?

Keďže sa dokáže pretáčať z chrbta na bruško, je veľmi aktívne. Veľmi často ho nenájdete na mieste, na ktorom ste ho nechali. Zároveň veľmi rado experimentuje so svojím telíčkom.

Čo má zvládnuť 12.mesačné dieťatko?

Dieťatko je veľmi zvedavé, všetko potrebuje spoznávať. Veľmi dobre chápe príčinu a jej následok. Je schopné plniť Vaše príkazy. Dokáže si zapamätať približne 2 týždne. Začnite sa spoločne obliekať a vyzliekať, spoznávať lyžičku, vidličku, tiež podporujte jedenie rukami.

Loziť či neloziť?

Lozenie je veľmi dôležitá schopnosť dieťatka. Dieťatko sa to naučí približne v 9. mesiaci. Avšak môže to byť individuálne. Nakoľko každé dieťatko je iné a narodilo sa s inou „výbavou“. Pri lození dieťatko zapája všetky dôležité svaly (šijové, lopatkové, chrbtové, brušné, driekové), ktoré neskôr potrebuje pre kvalitné vzpriamenie sa v sede a chôdzi.

Kedy je dieťatko pripravené na správny sed?

Približne v 8.mesiaci zvládne šikmý sed, keď sa snaží húpaním dopredu a dozadu dostať do lozenia. Niektoré detičky si sadnú na kolienka a takto skúmajú hračku pred sebou. Ideálne je, aby sa dieťatko najprv rozlozilo a až potom sedelo s nohami pred telom. Vyzlečte ho a sledujte či má chrbátik rovný ako dosku. Ak nie, ešte nie je pripravené na sedenie. Podporujte ho v lození, preliezaní vankúšov, či Vašich nôh. Ak však vidíte, že Vaše dieťatko sedí s rovným chrbátikom a zrazu má chrbátik prehnutý, pošteklite ho na brušku, určite sa vyrovná sa.