Psychomotorický vývoj dieťatka

Čo má zvládnuť 3.mesačné dieťatko?

Prvé tri mesiace sú pre dieťatko veľmi dôležité a zásadné. Prispôsobuje sa novému prostrediu a začína si objavovať svoje telo. Tým, aké mu poskytneme prostredie vieme ovplyvniť to, ako sa mu podarí zastabilizovať v polohe na chrbte. To sa odrazí na tom, ako zvláda polohu na brušku - či je dieťatko na brušku stabilné, či sa mu vôbec páči v tejto polohe.

Je Vaše dieťatko stabilné v polohe na chrbátiku?

Počas dňa sa hráme s dieťatkom stále v perinke, ideálne až do konca 3. mesiaca. Dokým sa dieťatku podarí zastabilizovať a uvoľniť na chrbátiku. Musíme ho však v tom podporovať. Perinka spôsobí aj to, že dieťatko ľahšie dýcha a zlepší sa fungovanie tráviaceho systému. Taktiež dieťatko spinká lepšie a dlhšie. Počas dňa pokladám dieťatko na krátku chvíľu na pevnú podložku, kde vidím, či je dieťatko stabilné v polohe na chrbte. Či sa dokáže celým telom udržať pevne na chrbte a dokáže zdvihnúť nohy a ruky nad podložku.

Čo má zvládnuť 6.mesačné dieťatko?

Keďže sa dokáže pretáčať z chrbta na bruško, je veľmi aktívne. Veľmi často ho nenájdete na mieste, na ktorom ste ho nechali. Zároveň veľmi rado experimentuje so svojím telíčkom.

Čo má zvládnuť 9.mesačné dieťatko?

V tomto období dieťatko najlepšie podporíte, keď mu pripravíte rôzne prekážky na preliezanie, prekážkovú dráhu z vankúšov, perín, schodíka, tunela atď. Taktiež ho učte nielen loziť napríklad na gauč, ale aj zliezať zadkom a s nohami dole z gauča. Keď dokáže symetricky loziť, skúste ho učiť aj cúvať v lození.

Čo má zvládnuť 12.mesačné dieťatko?

Dieťatko je veľmi zvedavé, všetko potrebuje spoznávať. Veľmi dobre chápe príčinu a jej následok. Je schopné plniť Vaše príkazy. Dokáže si zapamätať približne 2 týždne. Začnite sa spoločne obliekať a vyzliekať, spoznávať lyžičku, vidličku, tiež podporujte jedenie rukami.

Loziť či neloziť?

Lozenie je veľmi dôležitá schopnosť dieťatka. Dieťatko sa to naučí približne v 9. mesiaci. Avšak môže to byť individuálne. Nakoľko každé dieťatko je iné a narodilo sa s inou „výbavou“. Pri lození dieťatko zapája všetky dôležité svaly (šijové, lopatkové, chrbtové, brušné, driekové), ktoré neskôr potrebuje pre kvalitné vzpriamenie sa v sede a chôdzi.

Kedy je dieťatko pripravené na správny sed?

Približne v 8.mesiaci zvládne šikmý sed, keď sa snaží húpaním dopredu a dozadu dostať do lozenia. Niektoré detičky si sadnú na kolienka a takto skúmajú hračku pred sebou. Ideálne je, aby sa dieťatko najprv rozlozilo a až potom sedelo s nohami pred telom. Vyzlečte ho a sledujte či má chrbátik rovný ako dosku. Ak nie, ešte nie je pripravené na sedenie. Podporujte ho v lození, preliezaní vankúšov, či Vašich nôh. Ak však vidíte, že Vaše dieťatko sedí s rovným chrbátikom a zrazu má chrbátik prehnutý, pošteklite ho na brušku, určite sa vyrovná sa.